Korrektion av nederbörd enligt enkel klimatologisk metodik.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 111
Författare: Alexandersson, Hans
Publicerad:

Sammanfattning

Föreliggande arbete har initierats av behovet att kunna uppskatta den sanna nederbörden vid tillämpningar inom framför allt hydrologi. Det är också av stor betydelse att kunna uppskatta en så sann nederbörd som möjligt i samband med verifikationer av vädermodeller. Arbetet kan också ses som en uppföljning av Bertil Erikssons pionjärstudie från 1983 genom en anpassning till aktuella placeringar av nederbördsmätama samt en utvidgning till att omfatta också de automatiska mätarna.