Klimat i förändring

Typ: Faktablad
Författare: Hans Alexandersson / Eva Edquist
Publicerad:

Sammanfattning

I detta faktablad redovisas förändringar av temperatur och nederbörd i kartform för de fyra årstiderna och för hela året. Temperatur- och nederbördsförändringar belyses också genom årsmedelvärden för hela Sverige för perioden 1860-2005. Faktblad nummer 29.