Januaristormen 2005

Typ: Faktablad
Nummer: 25
Författare: Hans Alexandersson, Karl-Ivar Ivarsson, Eva Edquist
Publicerad:

Sammanfattning

Stormen Gudrun, den storm eller orkan som drabbade främst Götaland och sydostligaste Svealand den 8-9 januari 2005 åstadkom enorma skador på skog. Därmed även indirekta skador på el- och telenätet, vägar, järnvägar och fastigheter. Omkring 75 miljoner m³ skog fälldes.