Jämförelse mellan observationer och fält med griddad klimatologisk information.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 90
Författare: Foltescu, V. L. / Häggmark, L
Publicerad:

Sammanfattning