Isförhållandena i svenska farvatten under normalperioden 1961-90.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 59
Författare: Gustaf Westring
Publicerad:

Sammanfattning

Denna publikation innehåller statistik över isförhållanden i svenska farvatten från och med vintern 1960/61 till och med vintern 1989/90, totalt 30 vintrar. Materialet är en sammanställning av olika isobservationer huvudsakligen gjorda i viktigare svenska farleder och farvatten. Följaktligen rör statistiken nästan uteslutande farleder i svenska kust- och skärgårdsområden (inklusive Vänern och Mälaren), och i liten utsträckning öppet hav eller områden bortom farledernas omedelbara närhet.

Resultatet av sammanställningen redovisas i två tabeller (kapitel 4):

  • Tabell 1 innehåller uppgifter om data-underlag, samt normal- och extremvärden för normalperioden.
  • Tabell 2 innehåller beskrivande uppgifter om varje individuell vinter under normalperioden.

Definitioner och förklaringar till tabellerna 1 och 2 finns i kapitel 4.
SMHI har utgivit två föregångare till denna rapport:

  • "Isförhållanden i svenska farvatten under normalperioden 1931 - 1960" av B. Thorslund. SMID, Serie Meteorologi, Nr 13, Stockholm 1966.
  • "Isförhållanden i Vänern under perioden 1940 - 1963" av J-E Lundqvist. SMHI, Serie Meteorologi, Nr 18, Stockholm 1969.

Dessa två har därför i stor mån styrt utformningen av detta verk. För läsare med intresse för isstatistik gällande öppna hav kring Sverige kan nämnas:

  • "Klimatologisk isatlas för Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Vänern   (1963 -1979)". SMHI, Norrköping Merentutkimuslaitos/ Havsforskningsinstitutet, Helsinki, Finland. Tryckt av SjöfartsverketsTryckeri, Norrköping 1982.