Isförhållandena i svenska farvatten under normalperioden 1961-90.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 59
Författare: Gustaf Westring
Publicerad:

Sammanfattning