Is på sjöar och älvar

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Istillväxt kan ske på isens undersida genom att vattnet närmast under isen fryser till s.k. kärnis. För att istjockleken ska öka krävs att det är minusgrader på isens översida, så att den värme som frigörs vid isbildningen kan transporteras upp genom isen till luften. Faktablad nummer 30.