Infrarödteknik i hydrologisk tillämpning: Värmebilder som hjälpmedel i recipientundersökningar

Typ: Rapport
Serie: Notiser och preliminära rapporter Serie Hydrologi Nr 3
Författare: U Karström
Publicerad:

Sammanfattning

Kortfattad presentation av teori och felkällor. Praktiska försök redovisas med bildmaterial och diskussion. Resultaten belyser värmebildteknikens självklara fördelar vid vissa typer av recipientundersökningar. Kortfattat redovisas även erfarenheter av prov med strålningstermometer, Lista över litteratur rörande IR-teknik i hydrologisk tillämpning bifogas.