Information från Meteosat - forskningsrön och operationell tillämpning. Rapport från "5th Scientific Users meeting'' Rom 28-30 maj 1985

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 22
Författare: Karlsson, K.-G
Publicerad:

Sammanfattning

Under den sista veckan i maj 1985 hölls i ESA:s (European Space Agency) regi en konferens (den femte i ordningen) om användningen av METEOSAT för meteorologiska och andra tillämpningar. I denna rapport ges en översiktlig beskrivning av vad som där presenterades.