Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland

Typ: Faktablad
Författare: Jenny Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Detta faktablad redovisar hur stor del av svenska och norska huvudavrinningsområden som ligger i Sverige, Norge och Finland. Fördelningen av avrinningsområdena har beräknats både procentuellt och areellt. Arbetet ingår i Svenskt VattenARkiv (SVAR), som innehåller information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden. Faktablad nummer 20.