Höga vattenflöden i reglerade älvar

Typ: Faktablad
Författare: Sten Bergström
Publicerad:

Sammanfattning

I augusti 1998 väcktes åter frågan om hur regleringarna påverkar höga vattenflöden i en utbyggd älv. Anledningen var flöden i bl.a. Ångermanälven och Umeälven. Situationen var snarlik den som uppstod vid samma tid 1993 och som hade samma orsak. Magasinen var fyllda och tillrinnande vatten måste släppas vidare via dammarnas utskov. På detta sätt uppstod ett flöde som motsvarade det som skulle inträffat om älven inte varit utbyggd. I vissa fall överträffades till och med detta flöde. Faktablad nr 5 (tidigare Fakta nr 1).