GIS och GIS-databaser

Typ: Faktablad
Författare: Ylva Westman (red.)
Publicerad:

Sammanfattning

Geografiska informationssystem började användas redan 1983 på SMHI. Faktablad nummer 19.