Faktablad om Sveriges sjöar

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Sjöar bildas i naturliga sänkor i jordytan av det vatten som tillförs genom nederbörd direkt på sjöytan och på marken inom sjöns tillrinningsområde. Nederbörden från tillrinningsområdet når sjön genom marken och i små eller stora vattendrag. Vatten lämnar sjön genom avdunstning direkt från sjöytan och genom avrinning vid sjöns utlopp. Av den nederbörd som faller direkt på sjöytan avdunstar i genomsnitt ungefär hälften. Faktablad nummer 39.