Faktablad om Sveriges sjöar

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

I Sverige finns drygt 100000 sjöar som är större än 1 hektar, det vill säga 0,01 km². Cirka 80 000 av sjöarna är mindre än 10 hektar. Tillsammans upptar sjöarna drygt 40000 km² och utgör totalt cirka 9% av landets yta.