Extrem nederbörd 1900 - 2004

Typ: Faktablad
Författare: Hans Alexandersson, Haldo Vedin
Publicerad:

Sammanfattning

Med detta faktablad vill vi belysa extremnederbördens variationer under de senaste hundra åren. Vi kommer i huvudsak att utnyttja två definitioner på extrem nederbörd, dels de fall där vi uppskattat arealmedelnederbörden på 1000 km² under 24 timmar till minst 90 mm, dels antalet fall med minst 40 mm på ett dygn vid någon av våra nederbördsstationer. Som helhet är det ganska små variationer i extremregnen de senaste hundra åren. Det finns dock en tendens att det var lite färre extrema regn under framför allt 1960- och 1970-talen. Faktablad nummer 4.