Extrem arealnederbörd i Sverige 1881-1988.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 76
Författare: Vedin, Haldo och Eriksson, Bertil
Publicerad:

Sammanfattning

Nederbördsobservationer i Sverige under åren 1881-1988 har undersökts med avseende på stora 24-timmarsmängder över arealerna 1 000 och 10 000 km2. Samtliga påträffade fall med minst 90 mm på 1000 km2 och/eller 70 mm på 10 000 km2 redovisas i tabeller, diagram och kartor.

Antalet fall är störst i landets södra del och i de östra kusttrakterna, där också de största arealvärdena påträffats. Frekvensen är störst i juli och augusti.

De största påträffade mängderna på 1000 km2 uppgår till ca 150 mm, och kan antas representera återkomsttider av storleksordningen 10 000 år. I den inre delen av norra Sverige är motsvarande värden ca 110 mm. På 10 000 km2 är de största påträffade fallen ca 110 och ca 80 mm i respektive områden.


Arealreduktionsfaktorer och korrektioner för fasta avläsningstider har beräknats ur materialet, men metoden i sig innebär att dessa inte behöver utnyttjas .