Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjt i södra och östra Östersjön. Vårblomningen i Östersjön hade inte startat. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön dock var syresituationen i Arkona, Hanöbukten och delar av Bornholmsbassängen god tillföljd av ett inflöde under början av året. Svavelväte återfanns i östra, norra och västra Gotlandsbassängerna, samt i Gdanskbukten.