Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Mycket höga fosfathalter uppmättes i Östersjöns ytvatten. Även silikathalterna var därstädes förhöjda men kvävekomponenterna normala. Närsalthalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden. Vårblomningen på västkusten var just i begynnelseskedet. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-100 meter. Svavelväte återfanns i Gotlandsdjupet, Landsortsdjupet och Norrköpingsdjupet.