Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var normala för årstiden i de flesta områden med undantag för östra samt norra Gotlandsbassängerna, där fosfat och silikat uppvisade förhöjda halter. Efter det senaste inflödet till Östersjön i januari, var nu Arkonabassängen, Bornholmsbassängen samt större delen av Hanöbukten väl syresatta. Ett tunt lager av syrerikare vatten kunde också upptäckas vid bottnen i delar av sydöstra Östersjön. Svavelväte förekom i östra, norra samt i västra Gotlandsbassängerna.