Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson, Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet och i Östersjön. Inga extrema ytnärsalthalter uppmättes. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 80 meter i hela egentliga Östersjön. I västra Gotlandsbassängen fanns svavelväte från 80 meter och djupare. I norra Gotlandsbassängen började svavelväte på 125 meter i Landsortsdjupet (BY31) och på 90 meter i nordöstra delen (BY29). Öster om Gotland fanns svavelväte från c:a 125 meters djup. I Bornholmsbassängen fanns svavelväte kvar endast vid Christiansö (BY4).