Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson, Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytnärsalthalterna i Gullmarsfjorden, pga det myckna regnandet, och i sydöstra Skagerrak, genom påverkan av vatten från södra Nordsjön, kraftigt förhöjda. Ett inflöde pågick genom Öresund. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 70 meter i hela Östersjön. Svavelväte fanns i västra, norra och östra Gotlandsbassängernas djupvatten från 70 till 125 meter och till botten.