Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson, Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade för årstiden normala eller något under de normala koncentrationer i de flesta områden, med undantag för fosfat och silikat, som speciellt i södra Östersjön uppvisade förhöjda värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i egentliga Östersjön på djup större än 70-90 meter. Svavelväte återfanns på djup överstigande 90 till 100 meter, i Gotlandsdjupet samt i Landsortsdjupet dock djupare, från 150 meter.