Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson, Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden i de flesta områdena med undantag för fosfat och silikat, som i Östersjön uppvisade förhöjda värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 60-80 meter. Svavelväte återfanns i Bornholmsdjupet,Gotlandsdjupet samt i hela västra och norra Gotlandsbassängen. I Bottniska viken uppmättes något högre ytvattentemperaturer jämfört med förra året, vilket bidrar till en senare isläggning, trots den period med sträng kyla som varit.