Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 48-49, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var under den normala i Västerhavet, i Östersjön och Bottniska viken. Förhöjda ytfosfathalter och ytsilikathalter registrerades i västra Gotlandsbassängen, i Bornholmsbassängen och i Bottniska viken. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 80 meter i västra Östersjön och 60 till 70 meter i övriga delar av Östersjön. Svavelväte fanns i västra och norra Gotlandsbassängen från 90 till 100 meter och djupare, och öster om Gotland från 80 till 135 meters djup och djupare.