Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytfosfathalten var högre än normalt i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och östra och södra Östersjön. Silikathalten var mycket över den normala i Skagerrak. Ytsalthalten i Västerhavet var mycket lägre än normalt. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. Svavelväte återfanns, i västra och norra Gotlandsbassängen, djupare än 80-100 meter. I östra Gotlandsbassängen började svavelväte på djup mellan 100 och 135 meter. Växtplanktonaktiviteten var låg med några undantag på Västkusten.