Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var något över normalt i södra Skagerrak, Kattegatt och Öresund, där temperaturen låg någon grad högre än normalt. Halterna av fosfat och silikat i södra Skagerrak var högre än normalt. Där uppmättes också höga ammoniumhalter. I Arkona och Bornholmsbassängerna var fosfat- och silikathalterna i ytvattnet Bortfarande högre än normalt. I Öresund uppmättes lägre fosfat- och silikathalter än normalt. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60- 70 m i södra Östersjön och i Karlsödjupet, 90 meter i norra delen och 80 meter i övriga Östersjön. Svavelväte fanns från 80 meter i Bornholmsbassängen, från 60 meter i Hanöbukten, från 80-90 m i västra Gotlandsbassängen samt från 100 - 150 meter i östra och norra Gotlandsbassängen.