Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Syreförhållandena vid botten i egentliga Kattegatt var goda, >4.5 ml/l. Vid W Landskrona i Öresund låg syrehalten på 2.58 ml/l i bottenvattnet. I Östersjön påträffades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. Svavelväte återfanns i Bornholmsbassängen, vid Gotlandsdjupet, samt i norra och västra Gotlandsbassängerna. I Kattegatt var silikathalten lägre än normalt. I egentliga Östersjön uppvisade fosfat samt silikat värden över det normala, medan kvävehalterna var något lägre än normalt.