Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Summan av halten nitrat och nitrit var lägre än normalt i så gott som alla områden, medan koncentrationen av fosfat och silikat i regel var normal för årstiden. I Öresund vid W Landskrona, var syrehalten under 2 ml/l från 15 meter och ned till botten på 50 meter. Samma låga syrehalt återfanns från 70-80 meter i hela Östersjön med undantag av Arkonabassängen. Vid Fårödjupet hade denna gång svavelvätet försvunnit. Däremot påvisades det i norra och västra Östersjön från 90 meters djup och ned.