Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 43, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Syrehalterna vid botten i egentliga Kattegatt var inte alarmerande låga. Vid W Landskrona i Öresund låg syrehalten på 2.25 ml/l från 25 meter och djupare, motsvarande 38 % mättnad. I Östersjön påträffades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 80 meter. Svavelväte fanns vid Gotlandsdjupet från 225 meters djup, vid Fårödjupet intermediärt mellan 80 och 100 meter, i västra Gotlandsbassängen på djup överstigande 70 meter samt i bottenvattnet på stationen BY4 i Bornholmsbassängen. I Skagerrak och i norra Kattegatt var silikathalten låg resp. lägre än normalt. I Östersjön var fosfat- och silikat koncentrationen högre än normalt.