Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 43, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Sjöquist
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var normala för årstiden i alla områden. I Öresund uppmättes syrehalter under 2 ml/l från 20 meter djup. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes också generellt på djup överstigande 70-80 m i hela Egentliga Östersjön. De positiva effekterna av vinterns inflöde har minskat ytterligare. Svavelväte förekom vid Fårödjupet (BY20) samt vid stationerna i västra Gotlandsbassängen (BY32 och BY38).