Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 41-43, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna i ytan var mestadels normala. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 80 meter i hela Östersjön samt i sydöstra Kattegatts och Öresunds bottenvatten. Svavelväte fanns från 80 meters djup i norra och västra Gotlandsbassängen och från 125 till 150 meters djup i östra Gotlandsbassängen. I norra och västra Gotlandsbassängen var syre/svavelväteförhållandena de sämsta som uppmätts.