Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 41, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytfosfathalten var högre än normalt i Kattegatt, Öresund och västra och södra Östersjön. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter omkring 4 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. Svavelväte återfanns, i västra och norra Gotlandsbassängen, djupare än 70-90 meter. I östra Gotlandsbassängen började svavelväte på djup mellan 100 och 140 meter. Växtplanktonaktiviteten var relativt låg.