Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 41, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal i hela det undersökta området. Närsalthalterna uppvisade normala värden i alla områden, med undantag för fosfat och silikat, som var något förhöjda i delar av Kattegatt samt i södra Östersjön. Höstblomning pågick på västkusten medan fytoplanktonaktiviteten var låg i Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 60-80 meter. Svavelväte återfanns i östra, norra och västra Gotlandsbassängerna.