Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 40, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen och ytnärsalthalterna var normala i hela området. Syrehalten i bottenvattnet i Arkonabassängen var god. I Bornholmsbassängen vid Christiansö (BY4) trängde nytt vatten in vid botten med en syrehalt på nästan 4 ml/l och intermediärt i Gotlandsdjupet, mellan 80 och 110 meter fanns ett skikt med nästan 2 ml/l. För övrigt i Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 75 meter. Svavelväte fanns vid botten av Bornholmsdjupet (BY5), i Landsortsdjupet från 100 meter, i västra Gotlandsbassängen, från 70-90 meters djup och i östra från djup mellan 90 och 150 meter. Phytoplanktonaktiviteten var låg.