Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-44, 2009 - Syrgaskartering i Östersjön

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson, Philip Axe
Publicerad:

Sammanfattning

Syrgassituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten var fortsatt mycket dålig. Syrefria områden (påverkade av svavelväte) påträffades i en femtedel (~22%) av Västra, Östra och Norra Gotlandsbassängerna och akut syrgasbrist (<2ml/l) påverkade omkring hälften (~48%) av bottenområdena. Utbredningen av syrefria bottnar var något lägre än 2008 medan utbredningen av akut syrebrist var i samma storleksordning som 2008. Sammantaget visar årets syrgaskartering att ~16% av Egentliga Östersjöns bottnar är utsatta för helt syrefria förhållanden och ~35% är påverkade av akut syrgasbrist.