Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalterna uppvisade typiska sensommarvärden, både i Västerhavet och i Egentliga Östersjön. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid på djup överstigande 70 - 80 meter i Östersjön. Svavelväte återfanns från 125 meters djup i sydöstra och från 150 – 160 meter i nordöstra Gotlandsbassängen. I västra Gotlandsbassängen återfanns svavelväte på djup överstigande 80 meter.