Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

I Arkona och Bornholmsbassängerna var fosfat- och silikathalterna i ytvattnet fortfarande högre än normalt. I Öresund uppmättes höga fosfat- och silikathalter i det från Östersjön utströmmande ytvattnet. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid botten i Arkonabassängen och vid djup överstigande 70 till 80 meter i övriga Östersjön. Svavelväte fanns från 80 meter i Bornholmsbassängen, från 80-100 m i västra Gotlandsbassängen samt från 150 meter i östra Gotlandsbassängen.