Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Syrehalterna vid botten i egentliga Kattegatt var inte alarmerande låga. Syrehalt under 2 ml/l uppmättes i Skälderviken. I Östersjön påträffades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. Svavelväte fanns vid Gotlandsdjupet från 230 meters djup samt i hela västra Gotlandsbassängen på djup överstigande 70 till 80 meter samt vid botten på stationerna BY4 och BY5 i Bornholmsbassängen. Ett saltvattensinflöde kunde observeras vid BY1 genom att ett tunt skikt nära botten hade en ökning i salthalt och högre syrehalt än normalt.