Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var låga, men normala för årstiden i alla områden. I Kattegatt, vid station Kullen och i Öresund, W Landskrona, låg syrehalten under 2 ml/l från 20 meter och ned. I södra och sydvästra Östersjön hade enbart Arkonabassängen och Hanöbukten syrehalter strax över 2 ml/l, övriga stationer i området låg under. På djup under 85 meter i Bornholmsdjupet (BY4), och under 70 meter i östra och västra Gotlandsbassängen uppmättes syrehalter under 2 ml/l. Svavelväte förekom vid stationerna Fårödjupet (BY20) samt BY32 och BY38 i västra Gotlandsbassängen.