Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området. Vattnet under haloklinen i västra Arkonabassängen var väl syresatt med halter på över 4 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra och norra Gotlandsbassängen, djupare än 70-90 meter. I östra Gotlandsbassängen började svavelvätet på djup mellan 125 och 150 meter. Blomning pågick på intermediära djup i Kattegatt. För övrigt var växtplanktonaktiviteten relativt låg.