Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 37, 1999

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Mats Ohlson
Publicerad:

Sammanfattning

Oxygen concentrations in the Kattegatt bottom water were mapped. Low oxygen concentrations were found in the bottom water at Lundåkrabukten 1.95 ml/l and Skälderviken 1.51 ml/l. In the south east parts of Kattegatt the oxygen concentrations varied between 2.3 to 3.0 ml/l.