Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var något högre än normalt i större delen av det undersökta området. Närsalterna uppvisade typiska sommarvärden i Egentliga Östersjön och merparten av Västerhavet. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid på djup överstigande 60 till 80 meter i Östersjön. Svavelväte återfanns på djup överstigande 70 till 80 m i västra Gotlandsbassängen samt från 125 till 150 m i östra Gotlandsbassängen. Ytansamlingar av blågrönalger observerades i Kattegatt och Öresund.