Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

I Arkona och Bornholmsbassängerna var fosfat och silikathalterna i ytvattnet fortfarande höga. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid botten i Arkonabassängen och vid djup överstigande 70 till 80 meter i övriga Östersjön. Svavelväte återfanns i bottenvattnet i Bornholmsbassängen och Hanöbukten samt i östra och västra Gotlandsbassängerna.