Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalshalterna var normala för årstiden i alla områden. I bottenvattnet vid kuststationen Släggö i Skagerrak var syrehalten under 2 ml/l, klart under det normala. På djup under 70-90 meter i Bornholmsdjupet (BY 5), Norrköpingsdjupet (BY 32) och östra Östersjön uppmättes syrehalter under 2 ml/l. Svavelväte konstaterades vid Fårödjupet (BY 20) samt i västra Gotlandsbassängen (BY32).