Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Högre silikat- och fosfathalter än normalt uppmättes i Öresund och i södra Östersjön. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syremängden i Öresunds bottenvatten var 2,8 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l i östra Arkonabassängen och i övriga delar överallt där djupet var större än 65-80 meter. Svavelväte fanns från c:a 125 meter i östra Gotlandsbassängen och från 80 - 90 meter i västra Gotlandsbassängen. Inga ytansamlingar av blågröna alger observerades i Östersjön.