Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 32, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson, Adil Yousif
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var normala i hela området. Närsalterna var även denna expedition normala för årstiden utom i Arkona och Bornholmsbassängerna där fosfat och silikat visade förhöjda värden. Vid Fårödjupet och i västra Gotlandsbassängen var silikathalterna något förhöjda. Syremängden i Öresunds och Arkonabassängens bottenvatten uppmättes till 1.7 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l överallt där djupet var större än 60-80 meter. Svavelväte fanns vid botten i Bornholmsdjupet, från c:a 125 meter i östra Gotlandsbassängen och från 70 - 80 meter i Fårödjupet och i västra Gotlandsbassängen. Cyanobakterieblomning (blomning av blågröna alger) kunde ses i östra Gotlandsbassängen.