Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 31, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var, för årstiden, normal i hela området. Närsalthalterna var, i stort sett, normala i hela det undersökta området, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda halter i Arkonabassägnen. Syrehalterna under haloklinen i Arkonabassängen uppvisade halter på drygt 2 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, djupare än 70-80 meter. I östra Gotlandsbassängen började svavelvätet på djup mellan 100 och 125 meter.