Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 31, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Bengt Karlson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade för årstiden normala värden i de flesta områdena, med undantag för fosfat, som i sydöstra Östersjön uppvisade klart förhöjda värden, samt silikat som i östra och västra Gotlandsbassängerna också uppvisade värden över det normala. I egentliga Östersjön pågick blågrönalgsblomning i flera områden, framförallt i Arkonabassängen och i västra Gotlandsbassängen där kraftiga ytansamlingar noterades. Mikroskopering ombord visade att den potentiellt giftiga arten Nodularia spumigena var vanlig. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70 meter. Svavelväte återfanns i Gotlandsdjupet samt i hela västra Gotlandsbassängen, Hanöbukten och delar av Bornholmsbassängen.