Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 31, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Jonas Henriksen
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var normala för årstiden i alla områden. En kraftig blomning preliminärt av Aphanizomenon "baltica" och Nodularia spumgiena var tydlig vid alla stationer i Östersjön, dock mindre tydlig i dom sydvästra delarna. I bottenvattnet i Arkonabassängen uppmättes syrehalter under 1 ml/l. Halterna i Bornholmsbassängen, Hanöbukten, sydöstra Östersjön samt öster om Gotland var ungefär 2 ml/l. Svavelväte förekom vid Fårödjupet (BY20) samt i västra Gotlandsbassängen.