Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var mycket låg i Skagerrak men normal i resten av området. Ytnärsalthalterna var mycket låga i Skagerrak. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat och silikat som var något förhöjda Arkona- och Bornholmsbassängerna och silikat som även uppvisade något förhöjda värden i västra och norra Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, utom i Hanöbukten och Bornholmsbassängen, på djup större än 60-70 meter. Svavelväte återfanns i östra -, norra - och delar av västra Gotlandsbassängen. Blomning pågick i Skagerrak och Kattegatt.