Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var något förhöjd i egentliga Östersjön. Närsalthalterna uppvisade normala värden i de flesta områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjt i södra Östersjön samt Kattegatt och silikat som uppvisade kraftigt förhöjda värden i Kattegatt. Vårblomningen hade inte startat i något område. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, utom i Arkona, på djup större än 55-85 meter. Svavelväte återfanns i östra -, norra - och delar av västra Gotlandsbassängen.